Положення громадської організації «Федерація спортивного більярду України»

Про заходи дисциплінарного впливу, щодо порушення антидопінгових правил та органи, що виконують дисциплінарні функції.

1. Загальні положення

1.1.Положення «Про Заходи дисциплінарного впливу, щодо порушення антидопінгових правил та органи, що виконують дисциплінарні функції» (Далі - Положення) розроблено на основі Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Закону України «Про антидопінговий контроль», Постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Національного антидопінгового центру», Всесвітнього Антидопінгового Кодексу, Статуту ФСБУ, і відповідно до дисциплінарних правил міжнародних та всеукраїнських змагань.

Під всеукраїнськими змаганнями слід розуміти: Чемпіонати України, Кубки України, етапи Кубків України та інші всеукраїнські змагання з більярдного спорту, які проводяться Громадською організацією «Федерація спортивного більярду України» (далі - ФСБУ) на території України, згідно Єдиного календарного плану змагань з більярдного спорту.

1.2. Дане Положення регулює дисциплінарну сферу всеукраїнських змагань.


2. Визначення термінів

2.1.У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

- допінг – речовини і методи, що застосовуються для підвищення працездатності спортсменів, є потенційно небезпечними для їхнього здоров’я і заборонені для використання Всесвітнім Антидопінговим Кодексом та компетентними органами відповідних спортивних організацій;

- тестування на допінг – виконання встановленої процедури взяття та дослідження біопроб спортсменів з метою виявлення наявності речовин в їхньому організмі чи встановлення застосування методів, які заборонені Всесвітнім Антидопінговим Кодексом та компетентними органами відповідних спортивних організацій.


3. Сфера застосування

3.1.Дане Положення застосовується виключно щодо членів ФСБУ і учасників всеукраїнських змагань.


4. Суб'єкти дисциплінарного впливу

4.1. Під застосування заходів дисциплінарного впливу можуть потрапляти:
   - спортсмени, тренери, представники команд;
   - судді ,які працюють за більярдними столами (судді в полі) та персонал ФСБУ, який обслуговує всеукраїнські змагання;
   - відокремлені підрозділи ФСБУ;

4.2. Заходи дисциплінарного впливу застосовуються у разі порушення антидопінгових правил:
   - наявність забороненої субстанції або її метаболітів, або маркерів у пробі, взятій у суб’єкта;
   - використання або спроба використання суб’єктом забороненої субстанції або забороненого методу;
   - ухилення, відмова або неявка на процедуру надання проб;
   - порушення порядку надання інформації про місцезнаходження;
   - фальсифікація або спроба фальсифікації будь-якої складової допінг-контролю;
   - володіння забороненою субстанцією або забороненим методом;
   - розповсюдження або спроба розповсюдження будь-якої забороненої субстанції або забороненого методу;
   - призначення або спроба призначення суб’єкту під час змагального періоду будь-якої забороненої субстанції або забороненого методу, або призначення чи спроба призначення суб’єкту в поза змагальному періоді будь-якої забороненої субстанції або забороненого методу, що заборонені у поза змагальний період;
   - співучасть (допомога, заохочення, сприяння, підбурювання, вступ в змову, приховування або будь-який інший вид навмисної співучасті, в тому числі порушення, або спроба порушення антидопінгових правил).


5. Заходи дисциплінарного впливу і сфера їх застосування

5.1. Анулювання результатів спортивного змагання, в ході якого сталося порушення Антидопінгових правил та відсторонення від участі в поточному змаганні або тимчасове відсторонення від участі в одному або декількох майбутніх всеукраїнських змаганнях (рішення про строки дискваліфікації приймаються Головною суддівською колегією) застосовуються у випадках:
   - прийому будь-яких наркотичних, анаболічних, сильнодіючих або стимулюючих медичних препаратів і харчових добавок;
   - прийому перед або під час проведення змагань наркотичних засобів та алкоголю (перевіряється шляхом проведення спеціальних тестів).
   - відмови від проходження аналізу крові або допінг-контролю;

5.2. Тимчасова дискваліфікація до двох років, але не менше одного року, може застосовуватися у випадках:
   - повторного вчинення дисциплінарного проступку, за який вже було покарання, передбачене статтею 5.1.
   - у разі визнання спортсмена винним у перманентному вживанні будь-яких заборонених засобів, зазначених в Забороненому списку Всесвітнього Антидопінгового Кодексу, а також у випадку порушення порядку надання інформації про місцезнаходження;

5.3. Довічна дискваліфікація, може застосовуватися у випадках:
   - якщо спортсмен два або більше разів викритий у вживанні будь-яких заборонених препаратів, зазначених в Забороненому списку Всесвітнього Антидопінгового Кодексу;
   - розповсюдження або спроба розповсюдження будь-якої забороненої субстанції або забороненого методу;
   - у разі порушення правил, зазначених в пункті 4.2. даного Положення (окрім випадка порушення порядку надання інформації про місцезнаходження).

5.4. На осіб та організації, щодо яких застосовуються заходи дисциплінарного впливу, можуть додатково накладатися грошові штрафи в розмірі, визначеному цим Положенням (Стаття 6.).

5.5. У разі тимчасового відсторонення спортсмена від участі у поточному змаганні всі результати, отримані ним у ході поточного змагання, анулюються.

5.6. У випадку дискваліфікації спортсмена на термін більше одного року всі набрані ним у змаганнях рейтингові очки обнуляються.

5.7. Будь-яке покарання за застосування допінгу тягне за собою позбавлення зайнятих місць, результатів, медалей і призових грошей, отриманих у відповідних змаганнях.

5.8. Всі оголошені покарання оформляються протоколами Головної суддівської колегії та подаються до Президії ФСБУ.

5.9. Облік покарань ведеться Дисциплінарної комісією ФСБУ. Список осіб, які мають покарання публікується в Інтернеті на сайті ФСБУ.


6. Грошові штрафи

6.1. Грошові штрафи застосовуються до тих суб’єктів, які допустили порушення Антидопінгових правил (пункт 5.1, 5.2, 5.3 даного Положення).

6.2. Розмір штрафу може становити від 300 грн. до повної вартості призів, в тому числі грошових, які були отримані на змаганнях, в ході яких було застосовано дисциплінарне покарання.

6.3. Покарання грошовим штрафом мають право накладати:
   - Головна суддівська колегія змагань;
   - Апеляційна комісія;
   - Дисциплінарна комісія.

6.4. Штрафи, в залежності від виду порушення, стягуються у наведених в Таблиці 1, розмірах:

Таблиця 1. Грошові штрафи
Головна суддівська колегія змагань та Дисциплінарна комісія ФСБУ має право накладати стягнення у вигляді грошового штрафу у випадках:

Вид порушенняРозмір штрафу у грн.
та можливі додаткові санкції
Прийом перед або під час проведення змагань алкоголю Від 900 до 1200 грн. Прийом без попереднього письмового дозволу лікаря будь-яких наркотичних, анаболічних, сильнодіючих або стимулюючих медичних препаратів і харчових добавок. Від 6000 до 15000 грн. Визнання спортсмена винним у вживанні будь-яких заборонених засобів, зазначених у Всесвітньому Антидопінговому кодексі 15000 грн.

Позбавлення усіх призових коштів, які були отримані на змаганнях, в ході яких було застосовано дисциплінарні санкції

6.5. Отримані грошові штрафи йдуть на організацію та проведення відповідних змагань ФСБУ.


7. Органи, що виконують дисциплінарні функції, і їх юрисдикція

7.1. У ФСБУ дисциплінарні функції виконують: Головна суддівська колегія, Апеляційна комісія, Дисциплінарна комісія ФСБУ. Повноваження Апеляційної та Дисциплінарної комісій ФСБУ викладені в Положенні ФСБУ «Про дисциплінарні правила та органи, що виконують дисциплінарні функції».

7.2. Головна суддівська колегія.

7.2.1. Головна суддівська колегія є робочим органом всеукраїнських змагань. Вона створюється з метою організації роботи щодо дотримання Правил проведення змагань, Правил гри, Положення про змагання та цього Положення.

7.2.2. Головною суддівською колегією керує Головний суддя змагань, якого призначає ФСБУ.

7.2.3. Склад Головної суддівської колегії затверджує ФСБУ за поданням Головного судді змагань. Кількісний склад Головної суддівської колегії визначається ФСБУ.

7.2.4. Юрисдикція Головної суддівської колегії поширюється на суб'єкти конкретних всеукраїнських змагань (спортсмени, тренери, представники команд, судді біля столів, обслуговуючий персонал), для яких вона створена.

7.2.5. Будь-який з суддів Головної суддівської колегії має право зробити будь-якому з учасників всеукраїнських змагань, а також представнику, тренеру, посадовій особі відокремленого підрозділу зауваження ,оголосити попередження ,оголосити поразку в зустрічі спортсменів.

7.2.6. Суддя біля столу має право по відношенню до спортсменів, які беруть участь у зустрічі зробити зауваження, оголосити попередження, оголосити поразку в партії.

7.2.7. Головна суддівська колегія змагань має право застосовувати всі дисциплінарні санкції, передбачені статтями 5.1., 6.1. ,6.4., а також відсторонити спортсмена від участі в поточному змаганні. Рішення Головної суддівської колегії всеукраїнських змагань, щодо оцінки ігрової практики учасників змагань, прийняті на підставі Офіційних міжнародних правил з більярдного спорту є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.2.8. Головна суддівська колегія змагань у разі підозри, має право перевірити спортсмена, за допомогою спеціального тесту (експрес тест на наркотичні засоби та алкоголь), у разі позитивного результату має право застосувати дисциплінарні санкції передбачені статтею 5.1., 6.1., 6.4.