Положення Громадської організації «Федерація спортивного більярду України» Про дисциплінарні правила та органи, що виконують дисциплінарні функції

   
   

Положення

Громадської організації «Федерація спортивного більярду України»

Про дисциплінарні правила та органи, що виконують дисциплінарні функції

 

1. Загальні положення

1.1. Дисциплінарні правила всеукраїнських змагань Громадської організації «Федерація спортивного більярду України» (далі - Дисциплінарні правила) розроблені на основі чинного законодавства в галузі фізичної культури і спорту України, Статуту Громадської організації «Федерація спортивного більярду України», і відповідно до дисциплінарних правил міжнародних змагань.

Під всеукраїнськими змаганнями слід розуміти: Чемпіонати України, Кубки України, етапи Кубків України та інші всеукраїнські змагання з більярдного спорту Пул, Снукер, Піраміда, які проводяться Громадською організацією «Федерація спортивного більярду України» (далі - ФСБУ) на території України, відповідно до Єдиного календарного плану змагань з більярдного спорту Пул, Снукер, Піраміда.

1.2. Основою Дисциплінарних правил є дисциплінарна практика Всесвітньої Конфедерації більярдного спорту, Всесвітньої Асоціації Пулу, Міжнародної Федерації більярду і Снукеру, Міжнародної Конфедерації Піраміди.

 

2. Сфера застосування

 2.1. Дисциплінарні правила застосовуються щодо:

- учасників всеукраїнських змагань з більярдного спорту Пул, Снукер, Піраміда - спортсмени, тренери, представники команд, судді Головної суддівської колегії, персонал ФСБУ, який обслуговує всеукраїнські змагання, керівники відокремлених підрозділів ФСБУ;

- учасників офіційних міжнародних змагань з більярдного спорту Пул, Снукер, Піраміда (під офіційними міжнародними змаганнями слід розуміти: Чемпіонати світу та Європи, Кубки світу та Європи, етапи Кубків світу та Європи, інші офіційні міжнародні змагання з більярдного спорту Пул, Снукер, Піраміда) - спортсмени, тренери, представники команд .

 

3. Суб'єкти дисциплінарного впливу

3.1. Під застосування заходів  дисциплінарного впливу можуть потрапити:

- спортсмени, тренери, представники команд;

- судді Головної суддівської колегії та персонал ФСБУ, який обслуговує всеукраїнські змагання;

- керівники відокремлених підрозділів ФСБУ;

3.2. Заходи дисциплінарного впливу застосовуються в разі:

- порушення Статуту ФСБУ;

- невиконання або порушення рішень, прийнятих керівними органами ФСБУ, по організації та проведенню всеукраїнських змагань;

- порушення принципів спортивної гри і правил спортивної поведінки;

- порушення Правил змагань з більярдного спорту Пул, Снукер, Піраміда;

- порушення Положення про всеукраїнські змагання;

- порушення статей даного Положення;

- порушення антидопінгових правил (Положення Громадської організації «Федерація спортивного більярду України» Про заходи дисциплінарного впливу, щодо порушення антидопінгових правил та органи, які виконують дисциплінарні функції).

- вчинення дій, які загрожують або завдають шкоди репутації або інтересам ФСБУ, її членам, а також договірним відносинам ФСБУ;

- вчинення дій, спрямованих проти ФСБУ, її керівних органів, відокремлених підрозділів.

 

4. Передумови для застосування заходів дисциплінарного впливу

4.1. Щодо осіб та/або організацій, винних у порушенні Дисциплінарних правил, можуть застосовуватися заходи дисциплінарного впливу.

4.2. У разі будь-якого незначного одноразового порушення, допущеного суб'єктом дисциплінарного впливу, ФСБУ вправі утриматися від застосування заходів дисциплінарного впливу, обмежившись усним зауваженням або прийняттям профілактичних заходів проти такого роду порушень.

4.3. Відповідні органи ФСБУ можуть утриматися від вживання заходів дисциплінарного впливу, або обмежитися більш м'яким покаранням, якщо суб'єкт дисциплінарного впливу щиро намагається виправити шкоду, завдану спортивному співтовариству або потерпілому.

 

5. Види дисциплінарного впливу і сфера їх застосування

5.1. В дисциплінарній практиці ФСБУ застосовуються наступні види дисциплінарного впливу до учасників всеукраїнських змагань:

5.1.1. Зауваження, яке може бути оголошене в разі (зауваження виноситься будь-яким суддею Головної суддівської колегії всеукраїнських змагань, в тому числі суддею біля столу):

- незначного (таке що легко усувається) порушення Правил проведення змагань та даного Положення;

- незначного (таке що легко усувається) порушення Правил гри;

- незначного (таке що легко усувається) порушення Положення про всеукраїнські змагання;

- незначного (таке що легко усувається) порушення форми одягу.

5.1.2. Попередження, яке може бути оголошено в разі (попередження виноситься будь-яким суддею Головної суддівської колегії всеукраїнських змагань, в тому числі суддею біля столу):

- грубого порушення Правил проведення змагань та даного Положення;

- грубого порушення Правил гри;

- грубого порушення Положення про всеукраїнські змагання;

- недотримання вимог безпеки під час участі в спортивних заходах, навчально-тренувальних заходах і при знаходженні в спортивних спорудах;

- не повідомлення Організатора всеукраїнських змагань/Головної суддівської колегії всеукраїнських змагань, в установленому порядку, про захворювання або нещасний випадок;

- відсутність у складі команди на шикуванні перед початком зустрічі і після її закінчення, якщо таке проводиться;

- несвоєчасної реєстрації в Головній суддівській колегії перед зустріччю;

- порушення санітарно-гігієнічних і епідеміологічних вимог;

- після двох зауважень, зроблених суддею біля столу або Головним суддею змагань в ході поточної зустрічі.

5.1.3. Поразка в партії, яка може бути оголошена у випадках (поразка в партії виноситься Головною суддівською колегією змагань):

- нанесення ударів (чим-небудь) по обладнанню (столу, сукну, кулях, кию, огорожі тощо), а також по спортивному і особистому майну учасників або глядачів всеукраїнських змагань. У тому випадку, якщо обладнанню/майну було завдано невиправної шкоди - учасник зобов'язаний відшкодувати його вартість;

- порушення спортивної форми одягу;

- самовільне відлучення під час зустрічі без дозволу судді;

- запізнення з перерви, взятої під час зустрічі;

- вступу в суперечку з суддями і суперниками під час гри;

- повторно вчиненого порушення та отриманого за нього покарання, передбаченого статтею 5.1.2. даного Положення.

5.1.4. Поразка у зустрічі, яка може бути оголошена у випадках (поразка у зустрічі виноситься Головною суддівською колегією змагань):

- неповажних дій (висловлення або жести, вигуки або коментарі до гри, кидання кия, куль тощо) по відношенню до глядачів, суперників, тренерів, представників команд, суддів, офіційних осіб на змаганнях;

- запізнення на зустріч (зустріч вважається розпочатою з моменту оголошення про неї, зробленого суддею);

- демонстративної відмови «дякувати» рукостисканням перед початком зустрічі і після закінчення зустрічі суперника і суддів, які проводили зустріч;

- повторного вчинення порушення, за яке вже були покарання, передбачені статтями 5.1.2., 5.1.3. даного Положення.

5.1.5. Відсторонення від участі (дискваліфікація) в поточному всеукраїнському змаганні застосовується у випадках: (рішення про дискваліфікацію приймається Головною суддівською колегією всеукраїнських змагань):

- навмисне пошкодження більярдного обладнання, а також псування майна спортивні споруди (більярдного клубу). У тому випадку, якщо обладнанню/майну було завдано невиправної шкоди - учасник зобов'язаний відшкодувати його вартість;

- навмисне створення перешкод (будь-якими своїми діями) проведенню інших зустрічей;

- участі в іграх і парі як організованих, так і нелегальних, метою участі в яких є отримання виграшу від вгаданого результату спортивного змагання, в якому бере участь спортсмен, або в якому бере участь команда спортсмена;

- ведення гри не в повну силу, допускаючи умисний програш окремих куль або партій (процедуру виявлення умислу визначає Головний суддя змагань, виходячи з обставин зустрічі);

- прийому без попередньої письмової згоди лікаря будь-яких наркотичних, анаболічних, сильнодіючих або стимулюючих медичних препаратів і харчових добавок;

- прийому перед або під час проведення змагань наркотичних засобів і алкоголю - Головний суддя змагань має право провести експерес-тест на алкоголь;

- неявка на нагородження без поважної причини;

- порушення Статуту ФСБУ;

- невиконання або порушення рішень, прийнятих керівними органами ФСБУ, по організації та проведенню всеукраїнських змагань (в тому числі, Положення про проведення змагання);

- компрометації статусу спортсмена в цілому, при спілкуванні з уболівальниками або в їх присутності (зловживання спиртними напоями, паління, лихослів'я тощо), в місцях масового скупчення людей, на спортивних змаганнях і заходах;

- повторного вчинення дисциплінарного проступку, за який вже було покарання, передбачене статтею 5.1.4. даного Положення.

5.1.6. Тимчасова дискваліфікація до двох років, але не менше одного року може застосовуватися у випадках (рішення про дискваліфікацію приймається Дисциплінарної комісією ФСБУ):

- отримання спортсменом, тренером, представником команди або через родичів і довірених осіб будь-яких грошових винагород чи майнових вигод від інших спортсменів, тренерів, представників команд, будь-яких фізичних або юридичних осіб за досягнення результату у зустрічах неспортивним методом або спробу іншим чином вплинути на результат якогось спортивного змагання або серії зустрічей;

- вчинення дій, які можуть бути кваліфіковані як дискримінаційні (тобто порушують права, свободи і законні інтереси людини і громадянина в залежності від його статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань або яким-небудь соціальним групам) або націоналістичні по відношенню до інших учасникам змагань, членам їх сімей, а також до вболівальників і глядачам спортивних змагань;

- повторного вчинення дисциплінарного проступку, за який вже було покарання, передбачене статтею 5.1.5. даного Положення.

- у разі визнання спортсмена винним у вживанні будь-яких заборонених засобів, зазначених в «Антидопінговому кодексі»;

- вчинення дій, які загрожують або завдають шкоди репутації або інтересам ФСБУ, її членам;

- вчинення дій, спрямованих проти ФСБУ, її керівних органів, відокремлених підрозділів.

5.1.7. Довічна дискваліфікація може застосовуватися у випадках (рішення про дискваліфікацію приймається Дисциплінарної комісією ФСБУ):

- якщо спортсмен два або більше разів викритий у вживанні будь-яких заборонених препаратів, зазначених в «Антидопінговому кодексі»;

- відмова від проходження аналізу крові або допінг-контролю;

- викриття спортсмена в торгівлі (спробі торгівлі) забороненими препаратами.

 

5.2. В дисциплінарній практиці ФСБУ застосовуються такі види дисциплінарного впливу щодо учасників офіційних міжнародних змагань:

5.2.1. Учасники офіційних міжнародних змагань зобов'язані знати Дисциплінарні правила міжнародної організації, яка є організатором міжнародних змагань і зобов'язані нести особисту відповідальність за виконання Дисциплінарних правил міжнародної організації.

5.2.2. Попередження, яке може бути оголошено в разі (попередження виноситься Дисциплінарною комісією ФСБУ):

- порушення спортивної форми одягу (на формі спортсмена обов’язково повинні бути присутні емблеми: герб України, емблема ФСБУ);

- відсутність у складі команди на церемонії відкриття міжнародних змагань, якщо таке проводиться;

- неявка на нагородження міжнародних змагань  без поважної причини.

5.2.3. Тимчасова дискваліфікація до двох років, але не менше одного року може застосовуватися у випадках (рішення про дискваліфікацію приймається Дисциплінарної комісією ФСБУ):

- вчинення дій, які загрожують або завдають шкоди репутації або інтересам України;

- вчинення дій, які загрожують або завдають шкоди репутації або інтересам ФСБУ, її членам;

- вчинення дій, спрямованих проти ФСБУ, її керівних органів, відокремлених підрозділів;

- повторно вчиненого порушення та отриманого за нього покарання, передбаченого статтею 5.2.2. даного Положення.

 

5.3. На осіб та/або організації, щодо яких застосовуються заходи дисциплінарного впливу, можуть додатково накладатися грошові штрафи в розмірі, визначеному даним Положенням (Таблиця 1 даного Положення).

5.4. У разі тимчасового відсторонення спортсмена від участі в поточному всеукраїнському змаганні всі результати, зайняті місця, грошові винагороди, отримані ним в ході поточного всеукраїнського змагання, анулюються до розгляду по суті;

5.5. У разі дискваліфікації спортсмена на термін більше одного року всі набрані ним у змаганнях рейтингові бали (очки) обнулюються.

5.6. Будь-яке покарання за вживання допінгу та алкогольних напоїв тягне за собою позбавлення зайнятих місць, результатів, медалей і грошових винагород, отриманих у відповідних змаганнях.

5.7. Всі оголошені покарання оформляються протоколами Головної суддівської колегії всеукраїнських змагань/Дисциплінарної комісії ФСБУ та подаються до Президії ФСБУ.

5.8. Облік покарань ведеться Дисциплінарною комісією ФСБУ. Список осіб, які мають покарання публікується на сайті ФСБУ.

 

6. Грошові штрафи

 6.1. Грошові штрафи застосовуються щодо тих суб’єктів дисциплінарного впливу, які допустили серйозні порушення Статуту ФСБУ, правил і рішень органів і компетентних організацій ФСБУ, даного Положення.

Штрафом можуть обкладатися також ті особи, які завдали шкоди інтересам або репутації ФСБУ.

6.2. Розмір штрафу може становити від 500 до 50000 грн.

6.3. Покарання грошовим штрафом має право накладати Дисциплінарна комісія ФСБУ.

6.4. Штрафи стягуються в розмірах і у випадках визначених даним Положенням (Таблиця 1 даного Положення).

6.5. Штрафи є власністю ФСБУ.

 

Таблиця 1. Грошові штрафи

Вид порушення

Розмір штрафу грн.

Додатково до штрафу застосовуються санкції

Всеукраїнські змагання

Демонстративна відмова «дякувати» рукостисканням перед початком зустрічі і після закінчення зустрічі суперника і суддів, які проводили зустріч

500

 

Зловживання спиртними напоями, паління, лихослів'я тощо під час всеукраїнських змагань

2 000 – 4 000

 

Вступ в суперечку з суддями і суперниками під час гри

500

 

Не повідомлення Організатора всеукраїнських змагань/Головної суддівської колегії всеукраїнських змагань, в установленому порядку, про захворювання або нещасний випадок

500

 

Відсутність у складі команди на шикуванні перед початком зустрічі і після її закінчення, якщо таке проводиться

500

 

Нанесення ударів (чим-небудь) по обладнанню (столу, сукну, кулях, кию, огорожі тощо), а також по спортивному і особистому майну учасників або глядачів всеукраїнських змагань.

500

У тому випадку, якщо обладнанню/майну було завдано невиправної шкоди - учасник зобов'язаний відшкодувати його вартість.

Поразка в партії.

Порушення встановленої спортивної форми одягу

500

Усунення порушення форми одягу.

Поразка в партії.

Самовільне відлучення під час зустрічі без дозволу судді

1 000

Поразка в партії.

Запізнення з перерви, взятої під час зустрічі

500

Поразка в партії.

Неповажні дії (висловлення або жести, вигуки або коментарі до гри, кидання кия, куль тощо) по відношенню до глядачів, суперників, тренерів, представників команд, суддів, офіційних осіб на змаганнях

 

2 000 – 4 000

Поразка у зустрічі.

Неявка на нагородження без поважної причини

-

Позбавлення всіх грошових винагород, занятих місць, рейтингових очок поточного всеукраїнського змагання.

Навмисне пошкодження більярдного обладнання, а також псування майна спортивні споруди (більярдного клубу)

2 000 – 4 000

У тому випадку, якщо обладнанню/майну було завдано невиправної шкоди - учасник зобов'язаний відшкодувати його вартість.

Дискваліфікація з поточного всеукраїнського змагання.

Навмисне створення перешкод (будь-якими своїми діями) проведенню інших зустрічей

2 000 – 4 000

Дискваліфікація з поточного всеукраїнського змагання.

Участь в іграх і парі як організованих, так і нелегальних, метою участі в яких є отримання виграшу від вгаданого результату спортивного змагання, в якому бере участь спортсмен, або в якому бере участь команда спортсмена

50 000

Дискваліфікація з поточного всеукраїнського змагання.

Ведення гри не в повну силу, допускаючи умисний програш окремих куль або партій

2 000 – 4 000

Позбавлення всіх грошових винагород, занятих місць, рейтингових очок поточного всеукраїнського змагання.

Дискваліфікація з поточного всеукраїнського змагання.

Прийом без попередньої письмової згоди лікаря будь-яких наркотичних, анаболічних, сильнодіючих або стимулюючих медичних препаратів і харчових добавок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000 – 8 000

Позбавлення всіх грошових винагород, занятих місць, рейтингових очок поточного всеукраїнського змагання.

Дискваліфікація з поточного всеукраїнського змагання.

Прийом перед або під час проведення змагань наркотичних засобів і алкоголю

5 000 – 8 000

Позбавлення всіх грошових винагород, занятих місць, рейтингових очок поточного всеукраїнського змагання.

Дискваліфікація з поточного всеукраїнського змагання.

Невиконання або порушення рішень, прийнятих керівними органами ФСБУ, по організації та проведенню всеукраїнських змагань

2 000 – 4 000

Дискваліфікація з поточного всеукраїнського змагання.

Отримання спортсменом, тренером, представником команди або через родичів і довірених осіб будь-яких грошових винагород чи майнових вигод від інших спортсменів, тренерів, представників команд, будь-яких фізичних або юридичних осіб за досягнення результату у зустрічах неспортивним методом або спробу іншим чином вплинути на результат якогось спортивного змагання або серії зустрічей

50 000

Позбавлення всіх грошових винагород, занятих місць, рейтингових очок поточного всеукраїнського змагання.

Дискваліфікація до двох років.

Вчинення дій, які можуть бути кваліфіковані як дискримінаційні (тобто порушують права, свободи і законні інтереси людини і громадянина в залежності від його статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань або яким-небудь соціальним групам) або націоналістичні по відношенню до інших учасникам змагань, членам їх сімей, а також до вболівальників і глядачам спортивних змагань

50 000

Позбавлення всіх грошових винагород, занятих місць, рейтингових очок поточного всеукраїнського змагання.

Дискваліфікація до двох років.

Якщо спортсмен викритий у вживанні будь-яких заборонених препаратів, зазначених в «Антидопінговому кодексі»

 

 

 

 

 

50 000

Позбавлення всіх грошових винагород, занятих місць, рейтингових очок поточного всеукраїнського змагання.

Дискваліфікація до двох років.

Вчинення дій, які загрожують або завдають шкоди репутації або інтересам ФСБУ, її членам

10 000

Позбавлення всіх грошових винагород, занятих місць, рейтингових очок поточного всеукраїнського змагання.

Дискваліфікація до двох років.

Вчинення дій, спрямованих проти ФСБУ, її керівних органів, відокремлених підрозділів

10 000

Позбавлення всіх грошових винагород, занятих місць, рейтингових очок поточного всеукраїнського змагання.

Дискваліфікація до двох років.

Якщо спортсмен два або більше разів викритий у вживанні будь-яких заборонених препаратів, зазначених в «Антидопінговому кодексі»

50 000

Позбавлення всіх грошових винагород, занятих місць, рейтингових очок поточного всеукраїнського змагання.

Довічна дискваліфікація.

Відмова від проходження аналізу крові або допінг-контролю

10 000

Позбавлення всіх грошових винагород, занятих місць, рейтингових очок поточного всеукраїнського змагання.

Довічна дискваліфікація.

Викриття спортсмена в торгівлі (спробі торгівлі) забороненими препаратами

50 000

Позбавлення всіх грошових винагород, занятих місць, рейтингових очок поточного всеукраїнського змагання.

Довічна дискваліфікація.

Міжнародні змагання

Порушення спортивної форми одягу

5 000

Усунення порушення форми одягу

Відсутність у складі команди на церемонії відкриття міжнародних змагань, якщо таке проводиться

5 000

 

Вчинення дій, які загрожують або завдають шкоди репутації або інтересам України

 

10 000

Дискваліфікація до двох років.

Вчинення дій, які загрожують або завдають шкоди репутації або інтересам ФСБУ, її членам

10 000

Дискваліфікація до двох років.

Вчинення дій, спрямованих проти ФСБУ, її керівних органів, відокремлених підрозділів

10 000

Дискваліфікація до двох років.

 

7. Органи, що виконують дисциплінарні функції, та їх юрисдикція

 7.1. У ФСБУ дисциплінарні функції виконують:

-          Головна суддівська колегія;

-          Апеляційна комісія;

-          Дисциплінарна комісія ФСБУ.

 

7.2. Головна суддівська колегія.

7.2.1. Головна суддівська колегія є робочим органом всеукраїнських змагань. Вона створюється з метою організації роботи щодо дотримання Правил проведення змагань, Правил гри, Положення про змагання та цього Положення.

7.2.2. Головною суддівською колегією керує Головний суддя змагань, якого призначає ФСБУ.

7.2.3. Склад Головної суддівської колегії затверджує ФСБУ за поданням Головного судді змагань. Кількісний склад Головної суддівської колегії визначається ФСБУ.

7.2.4. Юрисдикція Головної суддівської колегії поширюється на суб'єкти конкретних всеукраїнських змагань, для яких вона створена.

7.2.5. Будь-який з суддів Головної суддівської колегії (в тому числі суддя біля столу) має право зробити зауваження будь-якому з учасників всеукраїнських змагань, а також представнику, тренеру, посадовій особі відокремленого підрозділу (пункт 5.1.1. даного Положення).

7.2.6. Будь-який з суддів Головний суддя змагань має право по відношенню до спортсменів, які беруть участь у зустрічі зробити зауваження, оголосити попередження, оголосити поразку в партії (пункт 5.1.1., 5.1.2. даного Положення).

7.2.7. Головна суддівська колегія змагань має право застосовувати всі дисциплінарні санкції, передбачені статтями 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5., а також відсторонити спортсмена від участі в поточному змаганні. Рішення Головної суддівської колегії всеукраїнських змагань, за оцінкою ігрової практики учасників змагань, прийняті на підставі Правил з більярдного спорту є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.2.8. Головний суддя змагань, в разі підозри, має право перевірити спортсмена, за допомогою спеціального тесту (експрес тест на алкоголь), в разі позитивного результату Головний суддя змагань має право застосувати дисциплінарні санкції передбачені статтею 5.1.5.

 

7.3. Апеляційна колегія.

7.3.1. Апеляційна колегія є робочим органом всеукраїнських змагань. Вона створюється з метою організації роботи з розгляду апеляцій (скарг), поданих суб'єктом всеукраїнських змагань на рішення Головної суддівської колегії, прийнятих в ході всеукраїнських змагань.

7.3.2. Повноваження Апеляційної колегії поширюються на розгляд поданих апеляцій (скарг), виключно за дисциплінарні порушення, не пов'язані з Правилами гри.

7.3.3. Апеляційна колегія складається з трьох осіб і формується заново для кожних всеукраїнських змагань.

7.3.4. Голова Апеляційної колегії призначається ФСБУ з числа членів Президії ФСБУ.

 

7.4. Дисциплінарна комісія.

7.4.1. Дисциплінарна комісія - постійно діючий орган ФСБУ;

7.4.2. Дисциплінарна комісія складається з Голови та 4-х членів.

7.4.3. Голова і члени Дисциплінарної комісії назначаються Президією ФСБУ, терміном на 3 (три) роки.

7.4.4. До складу Дисциплінарної комісії можуть входити представники відокремлених підрозділів ФСБУ (керівники, тренери команд, судді, найбільш авторитетні спортсмени, які мають спортивне звання - не нижче майстра спорту міжнародного класу).

7.4.5. Дисциплінарна комісія має право застосовувати всі дисциплінарні санкції, передбачені статтями 5.1., 5.2. даного Положення.