Положення Громадської організації «Федерація спортивного більярду України» Про дисциплінарні правила та органи, що виконують дисциплінарні функції

Положення

Громадської організації «Федерація спортивного більярду України»

Про дисциплінарні правила та органи, що виконують дисциплінарні функції

 

1. Загальні положення

1.1. Дисциплінарні правила всеукраїнських змагань Громадської організації «Федерація спортивного більярду України» (далі - Дисциплінарні правила) розроблені на основі чинного законодавства в галузі фізичної культури і спорту, Статуту ФСБУ, і відповідно до дисциплінарних правил міжнародних змагань.

Під всеукраїнськими змаганнями слід розуміти: Чемпіонати України, Кубки України, етапи Кубків України та інші всеукраїнські змагання з більярдного спорту, які проводяться Громадською організацією «Федерація спортивного більярду України» (далі - ФСБУ) на території України, згідно Єдиного календарного плану змагань з більярдного спорту.

1.2. Основою Дисциплінарних правил є дисциплінарна практика Всесвітньої Конфедерації Більярдного Спорту, Всесвітньої Асоціації Пулу, Міжнародної Федерації Більярду та Снукеру, Міжнародної Конфедерації з Піраміди.

 1.3. Дисциплінарні правила регулюють дисциплінарну сферу всеукраїнських змагань.

2.  Сфера застосування

2.1. Дисциплінарні правила застосовуються виключно щодо членів ФСБУ і учасників всеукраїнських змагань.

 

3.  Суб'єкти дисциплінарного впливу

3.1.  Під  застосування заходів дисциплінарного впливу можуть потрапляти:

- спортсмени, тренери, представники команд;

- судді Головної суддівської колегії та персонал ФСБУ, який обслуговує всеукраїнські змагання;

- відокремлені підрозділи ФСБУ;

3.2. Заходи дисциплінарного впливу застосовуються у разі:

- порушень Статуту ФСБУ;

- невиконання або порушення рішень, прийнятих керівними органами ФСБУ, щодо організації та проведення всеукраїнських змагань;

- порушень принципів спортивної гри та правил спортивної поведінки;

- порушення Правил змагань з більярдного спорту;

- порушення статей даного Положення;

- порушення антидопінгових правил.

- здійснення дій, які загрожують або завдають шкоди репутації або інтересам ФСБУ, а також договірних відносин ФСБУ;

- здійснення дій, спрямованих проти ФСБУ, її керівних органів, відокремлених підрозділів.


4.  Передумови для застосування заходів дисциплінарного впливу

4.1. Відносно осіб та/або організацій, винних у порушенні Дисциплінарних правил, можуть застосовуватися заходи дисциплінарного впливу.

4.2. У разі будь-якого незначного одноразового порушення, допущеного спортсменом, ФСБУ вправі утриматися від застосування заходів дисциплінарного впливу, обмежившись усним зауваженням чи прийняттям профілактичних заходів проти такого роду порушень.

4.3. Відповідні органи ФСБУ можуть утриматися від вживання заходів дисциплінарного впливу, або обмежитися більш м'яким покаранням, якщо суб'єкт дисциплінарного впливу щиро намагається виправити шкоду, завдану спортивному співтовариству або постраждалій особі.


5.  Види дисциплінарного впливу і сфера їх застосування

5.1. У дисциплінарній практиці ФСБУ застосовуються такі види дисциплінарного впливу:

5.1.1.  Зауваження, яке може бути оголошено у разі:

-  незначного порушення Правил проведення змагань і даного Положення;

-  незначного порушення Правил гри;

-  незначного порушення Положення про змагання;

-  незначного порушення форми одягу.

5.1.2. Попередження, яке може бути оголошено у разі:

-  грубого порушення Правил проведення змагань і даного Положення;

- грубого порушення Правил гри ;

- грубого порушення Положення про змагання;

- недотримання вимог безпеки під час участі в спортивних заходах, навчально-тренувальних заходах та під час перебування у спортивних спорудах;

- демонстративної відмови дякувати рукостисканням перед початком зустрічі і після закінчення зустрічі суперника і суддів, які проводили зустріч;

- компрометації статусу спортсмена в цілому, при спілкуванні з уболівальниками або в їх присутності (зловживання спиртними напоями, паління, лихослів'я), в місцях масового скупчення людей, на спортивних змаганнях і заходах;

- вступу в суперечку з суддями та суперниками під час гри;

- торкання більярдних куль руками (за винятком дозволених Правилами гри) під час зустрічі, у разі, коли зустріч судить суддя у столу;

- не повідомлення Організатору всеукраїнських змагань у встановленим порядком про захворювання або нещасний випадок;

- відсутності у складі команди на шикуванні перед початком зустрічі і після її
закінчення, якщо таке проводиться;

-  несвоєчасної реєстрації в Головній суддівській колегії перед зустріччю;

- порушення санітарно-гігієнічних і епідеміологічних вимог;

- після двох зауважень, зроблених суддею біля столу або Головним суддею змагань в ході поточної зустрічі;

5.1.3. Поразка в партії, яка може бути оголошено у випадках:

- нанесення ударів (чим-небудь) по обладнанню (столу, сукні, кулі, кию, огорожі);

- порушення спортивної форми одягу;

- самовільне відлучення під час гри без дозволу судді;

- запізнення з перерви, взятої під час зустрічі (тривалість перерви встановлюється і фіксується суддею біля столу, але не може перевищувати 10 хвилин);

- повторно вчиненого порушення і отриманого за нього покарання, передбаченого статтею 5.1.2.

5.1.4. Поразка у зустрічі, яка може бути оголошена у випадках:

- неповажної дії (висловленнями або жестами, вигуками або коментарями до гри, киданням кия, кулі тощо) по відношенню до глядачів, суперників, суддів, офіційних осіб на змаганнях;

- ведення гри не в повну силу, допускаючи умисний програш окремих куль або партій (процедуру виявлення умислу визначає Головний суддя змагань, виходячи з обставин зустрічі);

- запізнення на зустріч (зустріч вважається розпочатою з моменту оголошення про неї, зробленого суддею-інформатором);

- повторного вчинення порушення, за яке вже були покарання, передбачені статтями 5.1.2, 5.1.3.

5.1.5. Відсторонення від участі в поточному змаганні або тимчасове відсторонення від участі в одному або декількох майбутніх всеукраїнських змаганнях (рішення про строки дискваліфікації приймаються Головним суддею) застосовуються у випадках:

-  навмисного пошкодження більярдного устаткування, а також псування майна спортивні споруди (клубу);

- навмисного створення перешкод (будь-якими своїми діями) проведенню інших зустрічей;
- участі в іграх і парі як організованих, так і нелегальних, метою участі в яких є отримання виграшу від угаданного результату спортивного змагання, в якому бере участь Гравець, або в якому бере участь команда Гравця;

- прийому без попереднього письмового дозволу лікаря будь-яких наркотичних, анаболічних, сильнодіючих або стимулюючих медичних препаратів і харчових добавок;

- прийому перед або під час проведення змагань наркотичних засобів та алкоголю (перевіряється шляхом проведення спеціальних тестів);

- неявка на нагородження без поважної причини;

- повторного вчинення дисциплінарного проступку, за який вже було покарання, передбачене статтею 5.1.4.

5.1.6. Тимчасова дискваліфікація до двох років, але не менше одного року,
може застосовуватися у випадках:

- отримання спортсменом, тренером, представником або через родичів і довірених осіб будь-яких грошових винагород або майнових вигод від будь-яких громадян або організацій за досягнення результату у зустрічах неспортивним методом або спробу іншим чином вплинути на результат якого-небудь спортивного змагання або серії зустрічей;

- вчинення дій, які можуть бути кваліфіковані як дискримінаційні (тобто порушують права, свободи і законні інтереси людини і громадянина в залежності від його статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань або яких-небудь соціальних груп) або націоналістичні по відношенню до інших гравців, членів їх сімей, а також до вболівальників і глядачів спортивних змагань;

- повторного вчинення дисциплінарного проступку, за який вже було покарання, передбачене статтею 5.1.5.

- у разі визнання спортсмена винним у вживанні будь-яких заборонених засобів, зазначених в «Антидопінговому кодексі».

5.1.7. Довічна дискваліфікація, може застосовуватися у випадках:

- якщо спортсмен два або більше разів викритий у вживанні будь-яких заборонених препаратів, зазначених в «Антидопінговому кодексі».

- відмови від проходження аналізу крові або допінг-контролю;

- викриття спортсмена в торгівлі (спробі торгівлі) забороненими препаратами.

5.2. На осіб та/або організації, щодо яких застосовуються заходи дисциплінарного впливу, можуть додатково  накладатися грошові штрафи в розмірі, визначеному цим Положенням.

5.3. У разі тимчасового відсторонення спортсмена від участі у поточному змаганні всі результати, отримані ним у ході поточного змагання, анулюються.

5.4. У випадку дискваліфікації спортсмена на термін більше одного року всі набрані ним у змаганнях рейтингові очки обнуляються.

5.5. Будь-яке покарання за застосування допінгу тягне за собою позбавлення зайнятих місць, результатів, медалей і призових грошей, отриманих у відповідних змаганнях.

5.6. Всі оголошені покарання оформляються протоколами Головної суддівської колегії та подаються до Президії ФСБУ.

5.7. Усі покарання, за винятком покарань, зазначених у пп. 5.1.5 - 5.1.7, діють протягом одного календарного року. Покарання сумуються.

5.8. Через один календарний рік покарання автоматично знімаються.

 5.9. Облік покарань ведеться Дисциплінарної комісією ФСБУ. Список осіб, які мають покарання публікується в Інтернеті на сайті ФСБУ.

 

6. Грошові штрафи

 
6.1. Грошові штрафи застосовуються до тих, хто допустив серйозне порушення
Статуту ФСБУ, правил і рішень органів і компетентних організацій ФСБУ, даного Положення.

Штрафом можуть обкладатися також ті особи, які завдали шкоди інтересам або репутації ФСБУ.

6.2. Розмір штрафу може становити від 300 до 10 000 грн.

6.3. Покарання грошовим штрафом мають право накладати:

- Головний суддя змагань;

- Апеляційна колегія;

- Дисциплінарна комісія.

6.4. Штрафи стягуються в розмірах і у випадках визначених цим Положенням (Таблиця 1).


Таблиця 1. Грошові штрафи

Вид порушення

Розмір штрафу у грн.

Додатково до штрафу можуть застосовуватися санкції

Головний суддя змагань має право накладати стягнення у вигляді грошового штрафу у випадках:

Демонстративної відмови дякувати рукостисканням перед початком зустрічі і після закінчення зустрічі суперника і суддів, які проводили зустріч.

500

 

Вживання спиртних напоїв, лихослів'я на спортивному змаганні.

Від 1500 до 2000

 

Вступ у суперечки з суддею біля столу і суперниками.

 

500

 

Торкання більярдних куль руками (за винятком дозволених Правилами гри) під час зустрічі, у випадку, коли зустріч судить суддя біля столу.

500

 

Не повідомлення спортсменом Організатору всеукраїнських змагань про захворювання або нещасний випадок. 

500

 

Відсутність у складі команди на шикуванні перед початком зустрічі і після її закінчення, якщо таке проводиться

500

 

Нанесення ударів (чим-небудь) по обладнанню (столу, сукну, кулям, огорожі, кию), а також по спортивному та особистому майну під час зустрічі.

500

 

Порушення спортивної форми одягу

500

 

Відхід з ігрового майданчика без дозволу судді біля столу;

900

 

Запізнення з перерви, взятої під час зустрічі

500

 

Неповадні дії (висловленнями або жестами, вигуками або коментарями до гри, киданням кия, кулі тощо) по відношенню до глядачів, суперників, суддів, офіційних осіб;

Від 1500 до 2000

 

Неявка на церемонію нагородження без поважної причини

 

Позбавлення усіх призових коштів, які були отримані на змаганнях, в ході яких було застосовано дисциплінарні санкції

Невиконання рішення Апеляціонної комісії, Головної суддівської комісії, Дисциплінарної комісії ФСБУ, оформленого в установленому порядку

Від 2000 до 5000

Позбавлення частини або усіх призових коштів, які були отримані на змаганнях, в ході яких було застосовано дисциплінарні санкції

Апеляційна комісія має право накладати стягнення у вигляді грошового штрафу у випадках:

Незадоволення апеляції

2000

 

Дисциплінарна комісія має право накладати стягнення у вигляді грошового штрафу у випадках:

Ведення гри не в повну силу, допускаючи навмисний програш окремих куль чи партії

Від 3000 до 6000

Позбавлення усіх призових коштів, які були отримані на змаганнях, в ході яких було застосовано дисциплінарні санкції

Умисного пошкодження більярдного обладнання, а також нанесення шкоди майну спортивної споруди (клубу), особистого майна під час проведення змагань

Від 6000 до 15000

 

Навмисного створення перешкод (будь-якими своїми діями) проведенню інших зустрічей

Від 5000 до 10000

 

Вчинення дій, які можуть бути кваліфіковані як дискримінаційні (тобто порушують права, свободи і законні інтереси людини і громадянина в залежності від його статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань або яким-небудь соціальним групам), або націоналістичні по відношенню до інших гравців, членів їх родин, а також до вболівальників і глядачів спортивних змагань

10000

Позбавлення усіх призових коштів, які були отримані на змаганнях, в ході яких було застосовано дисциплінарні санкції

Отримання спортсменом, тренером, представником або через родичіві довірених осіб будь-яких грошових винагород або майнових вигод від будь-яких громадян або організацій за досягнення результату у зустрічах неспортивним методом або спробу іншим чином вплинути на результат якого-небудь спортивного змагання або серії зустрічей

25000

Позбавлення усіх призових коштів, які були отримані на змаганнях, в ході яких було застосовано дисциплінарні санкції.
Дискваліфікація на один рік

Участь в іграх і парі як організованих, так і нелегальних, метою участі в яких є отримання виграшу від вгаданого результату спортивного змагання, в якому бере участь Гравець, або в якому бере участь команда Гравця

50000

Або дискваліфікація на три роки

Прийому без попереднього письмового дозволу лікаря будь-яких наркотичних, анаболічних, сильнодіючих або стимулюючих медичних препаратів і харчових добавок.

Від 5000 до 10000

 

Визнання спортсмена винним у вживанні будь-яких заборонених засобів, зазначених в «Антидопінговому кодексі».

50000

Позбавлення усіх призових коштів, які були отримані на змаганнях, в ході яких було застосовано дисциплінарні санкції.
Дискваліфікаці на один рік
У разі повторення - грошовий штраф 100000 і дискваліфікація на три роки. 

6.5. У випадку, якщо не обумовлено спеціально розмір грошового штрафу встановлюєтьсяДисциплінарної комісією ФСБУ.

6.6. Штрафи є власністю ФСБУ.

 


7. Органи, що виконують дисциплінарні функції, і їх юрисдикція

7.1. У ФСБУ дисциплінарні функції виконують: Головна суддівська колегія, Апеляційна комісія, Дисциплінарна комісія ФСБУ.

7.2.Головна суддівська колегія.

7.2.1.Головна суддівська колегіяє робочим органом всеукраїнських змагань. Вона створюється з метою організації роботи щодо дотримання Правил проведення змагань, Правил гри, Положення про змагання та цього Положення.

7.2.2.Головною суддівською колегією керує Головний суддя змагань, якого призначає ФСБУ.

7.2.3. Склад Головної суддівської колегії затверджує ФСБУ за поданням Головного судді змагань. Кількісний склад Головної суддівської колегії визначається ФСБУ.

7.2.4. Юрисдикція Головної суддівської колегії поширюється на суб'єкти конкретних всеукраїнських змагань, для яких вона створена.

7.2.5. Будь-який з суддів Головної суддівської колегії має право зробити будь-якому з учасників всеукраїнських змагань, а також представнику, тренеру, посадовій особі відокремленого підрозділу зауваження.

7.2.6. Суддя біля столу має право по відношенню до спортсменів, які беруть участь у зустрічі зробити зауваження, оголосити попередження, оголосити поразку в партії.

7.2.7. Головний суддя змагань має право застосовувати всі дисциплінарні санкції, передбачені статтями 5.1.1; 5.1.2.; 5.1.3., а також відсторонити спортсмена від участі в поточному змаганні. Рішення Головного судді всеукраїнських змагань, щодо оцінки ігрової практики учасників змагань, прийняті на підставі Офіційних міжнародних правил з більярдного спорту є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.2.8. Будь-який суддя із членів Головної суддівської колегії (Головний суддя, Головний секретар) у разі підозри, має право перевірити спортсмена, за допомогою спеціального тесту (експрес тест на наркотичні засоби та алкоголь), у разі позитивного результату  Головний суддя змагань має право застосувати дисциплінарні санкції передбачені статтею 5.1.5.

7.3. Апеляційна колегія.

7.3.1.  Апеляційна колегія є робочим органом всеукраїнських змагань. Вона створюється з метою організації роботи по розгляду апеляцій (скарг), поданих суб'єктом всеукраїнських змагань на рішення Головної суддівської колегії, прийняті в ході всеукраїнських змагань.

7.3.2. Повноваження Апеляційної колегії поширюються на розгляд поданих апеляцій, (скарг), виключно щодо дисциплінарних порушень, не пов'язаних з Правилами гри.

7.3.3. Апеляційна колегія складається з п'яти чоловік і формується заново для кожних всеукраїнських змагань.

7.3.4.Голова Апеляційної колегії призначається ФСБУ із числа членів Президії ФСБУ.

7.3.5.До складу Апеляційної колегії можуть входити представники відокремлених підрозділів ФСБУ (керівники, тренери команд, найбільш авторитетні спортсмени, які мають спортивне звання - не нижче майстра спорту міжнародного классу).Прослушать

На латинице

Словарь - Открыть словарную статью

7.3. Дисциплінарна комісія.

7.3.1. Дисциплінарна комісія – постійно-діючий орган ФСБУ;

7.3.2. Дисциплінарна комісія складається з Голови та 3 членів.

7.3.3. Голову та членів Дисциплінарної комісії обирають на Генеральний Асамблеї ФСБУ. Один раз на 5 років.

7.3.4. До складу Дисциплінарної комісії можуть входити представники відокремлених підрозділів ФСБУ (керівники, тренери команд, судді, найбільш авторитетні спортсмени, які мають спортивне звання - не нижче майстра спорту міжнародного классу).

Прослушать

7.3.5.Дисциплінарна комісія має право застосовувати всі дисциплінарні санкції, передбачені статтями 5.1.4; 5.1.5.; 5.1.6.,5.1.7.