РЕГЛАМЕНТ ОФІЦІЙНИХ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ З БІЛЬЯРДНОГО СПОРТУ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Регламент офіційних всеукраїнських змагань з більярдного спорту (далі для стислості - Регламент) є локальним нормативним актом Всеукраїнської громадської організації «Федерація  спортивного більярду України» (далі для стислості - ФСБУ), регулює питання організації всеукраїнських змагань серед спортсменів ФСБУ.

 

2. Регламент є нормативним документом, обов'язковим для виконання усіма регіональними осередками ФСБУ.

 

3. Регламент грунтується на принципах:

3.1. Дотримання міжнародного спортивного права і законодавства України в галузі фізичної культури і спорту;

3.2. Дотримання норм і правил, встановлених ФСБУ;

3.3. Єдності поглядів регіональних осередків ФСБУ  і учасників всеукраїнських змагань в розумінні цілей і завдань організації та проведення всеукраїнських змагань;

3.4. Свободи вибору: участі або неучасті спортсменів у всеукраїнських змаганнях (у всіх або окремих його етапах);

3.5. Пріоритету вищої спортивної майстерності та пріоритетної участі спортсменів, що мають вищі досягнення в більярдному спорті  і кращу спортивну підготовку;

3.6. Повного та неухильного дотримання встановлених норм спортивної етики та дисциплінарної практики.

 

4. Під всеукраїськими змаганнями в тексті цього Регламенту слід розуміти змагання, передбачені календарем змагань ФСБУ.

 

5. До всеукраїнських змагань відносяться:

5.1. Чемпіонат України серед чоловіків і жінок, Чемпіонат України серед юнаків, юніорів та дівчат.

5.2. Розіграш командного Кубка України серед чоловіків і жінок, розіграш командного Кубка України серед юнаків, юніорів та дівчат, етапи та фінал Кубку України серед чоловіків та жінок та юніорів, юнаків та дівчат.

5.3. Інші всеукраїнські змагання.


6. Цей Регламент є документом ФСБУ, що доповнює розділ «Правила проведення змагань з більярдного спорту»


7. Суперечності, що містяться у вимогах документів, названих у ст. 6 цього регламенту, слід трактувати на користь Регламенту.


РОЗДІЛ 2. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ

1. Цілі всеукраїнських змагань.

Всеукраїнські змагання проводяться з метою:


1.1. розвитку Пулу, Снукеру та Піраміди і подальшої їх популяризації;

1.2. організації дозвілля громадян, що цікавляться більярдним спортом;

1.3. залучення до активних занять більярдом дітей, підлітків, молоді та інших категорій населення.

1.4. матеріального стимулювання спортсменів, які мають вищі спортивні досягнення, на продовження активної діяльності в більярдному спорті;

1.5. мотивації обдарованих молодих спортсменів на підкорення висот вищого спортивної майстерності.

1.6. створення умов для участі у всеукраїнських змаганнях найбільш сильних спортсменів. 


2. Завдання всеукраїнських змагань

Завданнями всеукраїнських змагань є:

2.1. визначення, виключно за спортивним принципом, спортсменів - переможців всеукраїнських змагань;

2.2. підвищення рівня майстерності спортсменів;

2.3. підвищення рівня суддівства в більярдному спорті;

2.4. підвищення рівня професійної підготовленості тренерських кадрів;

2.5. вдосконалення системи організації всеукраїнських змагань з більярдного спорту;

2.6. створення умов для участі у всеукраїнських змаганнях, якомога більшого числа учасників

2.7. створення рівних можливостей для більшого числа спортсменів,  в конкурентній спортивній боротьбі завойовувати право участі в складі збірних команд України в міжнародних змаганнях.


РОЗДІЛ 3. ПРАВА

 
3. Права на організацію і проведення Всеукраїнських змагань

3.1. ФСБУ як національна федерація,  є єдиним власником прав на організацію і проведення всеукраїнських змагань з більярдного спорту.

3.2. ФСБУ визначає умови проведення всеукраїнських змагань, несе відповідальність за організацію і проведення цих змагань, затверджує їх підсумки.


Стаття 4. Майнові і немайнові права на всеукраїнські змагання

 
4.1. Всі майнові та немайнові права на всеукраїнські  змагання належать ФСБУ.

 

4.2. До зазначених прав відносяться, включаючи, але, не обмежуючись, права на:

4.2.1. затвердження цього Регламенту як локального нормативного акта, що регулює умови та порядок участі команд регіональних осередків, спортсменів, тренерів, представників, суддів і інших посадових осіб у всеукраїнських змаганнях;

4.2.2. трактування в разі необхідності норм цього Регламенту та вирішення будь-якого роду спірних ситуацій, що виникають між регіональними осередками, спортсменами, тренерами, представниками, суддями та іншими посадовими особами;

4.2.3. визначення складу запрошених спортсменів, їх статусу і розстановки в сітці всеукраїнських змагань

4.2.4. організацію та проведення зустрічей при проведенні всеукраїнських змагань;

4.2.5. суддівство і визначення результатів зустрічей на всеукраїнських змаганнях;

4.2.6. залучення до передбаченої цим Регламентом відповідальності спортсменів, тренерів, керівників та інших посадових осіб регіональних осередків, суддів, за порушення норм цього Регламенту;

4.2.7. акредитацію і допуск на всеукраїнські змагання, інші заходи, проводяться в рамках всеукраїнських змагань, представників засобів масової інформації;

4.2.8. визначення порядку і утримання церемоній, що проводяться під час проведення всеукраїнських змагань, в тому числі церемоній відкриття і закриття змагань;

4.2.9. використання будь-якою метою назви, офіційної атрибутики, символіки всеукраїнських змагань;

4.2.10. використання будь-якого роду рекламних можливостей спортспоруд, обладнання спортивних споруд та проведення будь-якого роду рекламних акцій, спеціальних маркетингових заходів під час проведення всеукраїнських змагань;

4.2.11. розміщення будь-якого роду реклами на формі одягу спортсменів, тренерів, суддів, обслуговуючого персоналу під час проведення всеукраїнських змагань, а також розміщення та розповсюдження будь-якого роду реклами всередині спортспоруд під час проведення всеукраїнських змагань;

4.2.12. торгівлю будь-якого роду товарами усередині спортспоруд під час проведення змагань;

4.2.13. виробництво і реалізацію товарів з назвою та / або атрибутикою всеукраїнських змагань, включаючи сувенірну продукцію;

4.2.14. формування і будь-якого роду використання відео і фотозображень зустрічей всеукраїнських змагань та інших заходів у рамках всеукраїнських змагань, включаючи права на формування, виробництво та передачу телевізійних
і радіотрансляцій, трансляцій в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет, трансляцій з каналів мобільного зв'язку та фотозйомок зустрічей та інших заходів у рамках всеукраїнських змагань;

4.2.15. встановлення, виробництво та вручення будь-якого роду нагород, призів учасникам окремих зустрічей і всеукраїнських змагань в цілому;

4.2.16. привласнення офіційних статусів для спонсорів (партнерів, рекламодавців) всеукраїнських змагань.

5. Комерційні права

ФСБУ належать виключні права на використання найменувань всеукраїнських змагань та їх символіки, на розміщення реклами товарів, робіт і послуг в місці проведення змагань, на визначення виробників спортивного екіпіровки, спортивного обладнання та інвентарю, що використовуються на даних змаганнях.

 
6. Права на висвітлення всеукраїнських змагань

6.1. ФСБУ належать виключні права на висвітлення всеукраїнських змагань за допомогою трансляції зображення та / або звуку будь-якими способами і (або) за допомогою будь-яких технологій, а також за допомогою здійснення запису трансляцій і (або) фотозйомок всеукраїнських змагань.

6.2. Права на висвітлення всукраїнських змагань можуть бути використані третіми особами тільки на підставі дозволу ФСБУ або угод у письмовій формі про придбання третіми особами цих прав у ФСБУ.7. Суміжні права ФСБУ.

Як організатору всеукраїнських змагань, ФСБУ належать суміжні права на:

7.1. використання, в тому числі, комерційне використання зображень спортсменів, тренерів, суддів, які приймають участь у всеукраїнських змаганнях і інших заходах у рамках всеукраїнських змагань;

7.2. використання, в тому числі комерційне використання, але виключно в зв'язку з зустрічами на всеукраїнських змаганнях і всеукраїнськими змаганнями в цілому, товарних знаків та інших позначень, символіки спортсменів, що беруть участь в змаганнях, в тому числі, у друкованій, відеопродукції, аудіопродукції, сувенірної продукції.

 

8. Передача права на проведення всеукраїнських змагань і інших прав.

8.1. ФСБУ передає окремі права на проведення всеукраїнських змагань регіональним осередкам ФСБУ на умовах, визначених положенням.

8.2. Регіональний осередок, який бажає отримати права на проведення всеукраїнського або міжнародного змагання, зобов'язаний направити листа на адресу Президії  ФСБУ з проханням про надання прав на проведення змагання.

8.3. Регіональний осередок повинен підтвердити своє бажання провести всеукраїнське або міжнародне змагання гарантійним листом від управління фізичної культури і спорту свого регіону, в якому регіональні влади підтверджують готовність прийняти на своїй адміністративній території конкретне змагання.

 

9. Реалізація прав і обов'язків регіональних осередків ФСБУ як організаторів всеукраїнських змагань.

 
У зв'язку з передачею регіональним осередкам ФСБУ прав і обов'язків організатора всеукраїнських змагань, осередок робить наступні дії:

9.1. укладає відповідний договір на спортивні споруди  і забезпечує за свій рахунок його виконання, включаючи всі питання матеріально- технічного, організаційного забезпечення та забезпечення безпеки проведення всеукраїнських змагань і необхідного використання спортивної споруди (Спортклубу), включаючи розміщення і розповсюдження будь-якого виду реклами партнерів, спонсорів і рекламодавців всеукраїнських змаганнь;

9.2. за дорученням ФСБУ бере участь у проведенні акредитації представників ЗМІ та здійснює допуск представників ЗМІ на всеукраїнські змагання;

9.3. проводить церемонії під час всеукраїнських змагань відповідно до порядку проведення та змістом таких церемоній, визначених Регламентом, у тому числі, церемоній відкриття і закриття змагань;

9.4. використовує в узгодженому з ФСБУ порядку назву, офіційну атрибутику, символіку всеукраїнських змагань;

9.5. виробляє та реалізує вхідні квитки на всеукраїнські змагання за умови погодження з ФСБУ технічних параметрів, художнього оформлення та змісту вхідних квитків, квиткових програм і виконання інших умов, передбачених цим Регламентом;

9.6. використовує частину рекламних можливостей спортивні споруди, обладнання спортивної споруди і проводить рекламні акції, промо-акції, спеціальні маркетингові заходи під час проведення всеукраїнських змагань в порядку, передбаченому цим Регламентом;

9.7. розміщує і поширює рекламу усередині спортивної споруди під час проведення всеукраїнських змагань, церемоній відкриття і закриття змагань у обсязі та в порядку, передбаченому цим Регламентом;

9.8. здійснює торгівлю товарами усередині спортивної споруди під час проведення змагань та заходів всеукраїнських змагань;

9.9. реалізує товари з назвою та / або атрибутикою всеукраїнських змагань, включаючи сувенірну продукцію, в порядку, погодженому з ФСБУ.


10. Інші випадки передачі прав ФСБУ.

10.1. Частина прав ФСБУ на розміщення реклами на формі одягу, екіпіровці, більярдному обладнанні під час проведення всеукраїнських змагань належать регіональним осередкам ФСБУ відповідно до цього Регламенту.

10.2. Частина прав ФСБУ на всеукраїнські змагання, які не передаються регіональним осередкам відповідно до цього Регламенту, можуть бути передані третім особам.


ГЛАВА 4. УЧАСНИКИ І ДОПУСК ДО ЗМАГАНЬ

 

11. Склад учасників всеукраїнських змагань

11.1. У всеукраїнських змаганнях  беруть участь спортсмени - члени регіональних осередків, які є членами ФСБУ, до участі у змаганнях в установленому порядку допускаються спортсмени , які представляють інші громадські організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості.

11.2. До участі в Чемпіонатах України допускаються, в установленому порядку, тільки ті спортсмени, які пройшли попередній відбір через обласні змагання - змагання, які проводить на регіональному рівні офіційний обласний осередок Федерації спортивного більярду України. Заявку, встановленої форми, на участь спортсменів у Чемпіонатах України надає осередок Федерації.

11.3. У Заявку для участі в Чемпіонатах України можуть бути включені як спортсмени-члени Федерації, так і спортсмени, які представляють інші громадські організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості, але тільки в тому випадку, якщо вони пройшли попередній відбір через обласні змагання. Спортсмени, не включені в Заявку Відділення Федерації, до участі в Чемпіонатах допущені не будуть.

 11.4. Спортсмени з тих областей України, в яких:

- Відсутній офіційний обласний осередок Федерації спортивного більярду України;

- Призупинено роботу обласного осередку Федерації спортивного більярду України;

- У зв'язку з невеликою кількістю спортсменів в області не проводяться регіональні відбіркові змагання

подають Заявки на участь у Чемпіонатах особисто безпосередньо в Федерацію спортивного більярду України.

11.5. У Заявку осередку Федерації можуть бути включені спортсмени, які не брали участь у регіональних відбіркових змаганнях. Такі спортсмени, включаються до Заявки, на розсуд Голови осередку Федерації за високі спортивні або громадські досягнення на міжнародних арені з більярдного спорту.

11.6. До участі у всеукраїнських змаганнях допускаються спортсмени, включені в іменну заявку регіонального осередку ФСБУ, спортивна кваліфікація яких відповідає рівню змагань, і отримали дозвіл лікаря.

11.7. Відмітка про дозвіл лікаря проставляється в іменний заявці графі «Відмітка лікаря про допуск до змагань ». У графі проти прізвищ кожного з гравців ставиться підпис і печатка лікаря.

11.8. Кваліфікація спортсменів на всеукраїнських і міжнародних змаганнях повинна відповідати наступним вимогам: спортсмени, як правило, зобов'язані мати спортивні звання:

11.8.1. Розіграш Кубка світу - не нижче звання кандидата в майстри спорту;

11.8.2. Розіграш командного Кубка світу - на нижче звання кандидата в майстри спорту;

11.8.3. Розіграш Кубка Європи - не нижче 1 спортивного розряду.

11.8.4. Чемпіонат Європи - не нижче 1 спортивного розряду.

11.8.5. Чемпіонат світу - не нижче звання кандидата у майстри спорту.

11.8.6. Чемпіонат Європи (ю., д.) - не нижче 1 спортивного розряду.

11.8.7. Інші міжнародні змагання - не нижче 2 спортивного розряду.

11.8.8. Чемпіонат України - не нижче 2 спортивного розряду;

11.8.9. Розіграш Кубка України - не нижче 2 спортивного розряду;

11.8.10. Чемпіонат України (ю.,д.) - не нижче 3 спортивного розряду;

11.8.11. Інші всеукраїнські змагання - не нижче 3 спортивного розряду.

 

11.9. До участі у міжнародних змаганнях не допускаються спортсмени:

11.9.1. не включені в заявку ФСБУ;

11.9.2. що прийняли участь менше ніж у двох чемпіонатах України, організованих ФСБУ.

11.9.3. які мають дисциплінарні стягнення, що обмежують спортсменів у праві щодо участі в міжнародних і всеукраїнських змаганнях.

 

11.10. До участі у всеукраїнських змаганнях не допускаються спортсмени:

11.10.1. які мають дисциплінарні стягнення, що обмежують спортсменів у права щодо участі у всеукраїнських змаганнях;

11.10.2. які не включені в заявку регіонального осередку ФСБУ .

 

11.11. Зміна приналежності спортсменів до регіональних осередків ФСБУ протягом сезону не допускається.


РОЗДІЛ 5. ВИМОГИ ДО СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ.

12. Загальні вимоги до спортивних споруд

 
12.1. Для проведення всеукраїнських змагань допускаються спортивні споруди, стан яких задовольняє вимоги цього Регламенту.

12.2. Спортивні споруди, призначені для проведення всеукраїнських змагань, повинні бути прийняті технічною комісією ФСБУ за один день до початку всеукраїнських змагань за актом про приймання і відповідати вимогам «Офіційні всеукраїнські правила з більярдного спорту».

12.3. Спортивні споруди, призначені для проведення всеукраїнських змагань, повинні мати статус офіційного партнера ФСБУ і мати відповідний сертифікат.

12.4. Колектив співробітників, які забезпечують роботу відповідних служб спортивної споруди, до початку змагань повинен бути ознайомлений із заходами щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, а також евакуації та оповіщення учасників і глядачів при проведенні масових спортивних заходів.

12.5. Дотримання вимог безпеки повинно забезпечуватися адміністрацією спортивні споруди при проведенні будь-яких змагань та інших заходів всеукраїнських змагань.

12.6. Кожна спортивна споруда, призначена для проведення всеукраїнських змагань, повинна мати акт спеціалізованої комісії про придатність спортивної споруди до експлуатації. У зазначеному акті, крім іншого, повинні бути відображені висновки державної комісії з питань надійності та стійкості будівельних конструкцій і технічних систем, відповідності встановленим нормативам шляхів евакуації глядачів, забезпечення вибухопожежної безпеки спортивно-технологічних умов проведення змагань.

 
13. Вимоги щодо оснащення спортивні споруди

 
Кожна спортивна споруда, призначена для проведення всеукраїнських змагань, повинна мати:

 
13.1. Ігрову зону, обладнану згідно з Правилами гри в більярд, і відповідати технічним вимогам до більярдних столів і обладнання, затвердженим ФСБУ.

13.2. Підлога не повинна бути світлою або яскравоблискучою. Вона повинна мати дерев'яне або килимове покриття, що поглинає світло.

13.3. Окреме місце для головної суддівської колегією, обладнане оргтехнікою (комп’ютер, окремий телефонний номер або виділений канал прямого доступу в Інтернет, принтер, сканер);

13.4. Робоче місце для ведення прямих трансляцій через Інтернет, організований доступ до Інтернету, окремий телефонний номер або виділений канал прямого доступу в Інтернет;

13.5. Робочі місця (не менше двох) для роботи операторів по статистиці з виділеним каналом прямого доступу в Інтернет;

13.6. Місця для розміщення чергового медперсоналу, або пункти першої медичної допомоги;

13.7. Приміщення для проведення допінг-контролю, розташоване в безпосередній близькості до ігрового майданчику;

13.8. Вільний прохід по всій території спортивні споруди і постійні місця на трибуні спортивної споруди для організаторів змагань та прес-служби за службовими посвідченнями;

13.9. Прес-центр для ЗМІ, обладнаний копіювальним апаратом, комп'ютером і організованим доступом в Інтернет, місцем для отримання акредитованими ЗМІ інформаційних матеріалів;

13.10. Місце для прес-конференцій, що дозволяє проводити прес-конференції для 30 осіб;

13.11. Зону для спілкування акредитованих ЗМІ з спортсменами та тренерами, розташовану як можна ближче до залу для прес-конференцій.


ГЛАВА 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ


Стаття 14. Загальні положення щодо забезпечення безпеки

 
14.1. Забезпечення безпеки спортсменів, тренерів, керівників та інших посадових осіб оргкомітету, суддів, офіційних представників ФСБУ, представників засобів масової інформації, глядачів та інших осіб при проведенні всеукраїнських змагань та інших заходів всеукраїнських змагань, будується на основі існуючого законодавства, нормативно-правової бази в місці проведення окремого змагання чи іншого заходу, локальних нормативних актів МКП, ФСБУ з питань забезпечення безпеки при проведенні змагань.

 
14.2. Безпека при проведенні всеукраїнських змагань забезпечується регіональним осередком ФСБУ, яка є «приймаючою» при проведенні всеукраїнського змагання або при проведенні іншого спортивного заходу в рамках всеукраїнського змагання, якщо для конкретного заходу
ФСБУ не встановила інший порядок забезпечення безпеки.

 
Стаття 15. Відповідальність за забезпечення безпеки

 
15.1. Відповідальність за забезпечення безпеки при проведенні всеукраїнських змагань чи інших заходів, які проводяться в рамках всеукраїнських змагань лежить на керівнику регіонального осередку, яка є приймаючою стороною при проведенні всеукраїнських змагань або при проведення інших заходів в ході всеукраїнських змагань, якщо для конкретного заходу ФСБУ не встановлений інший порядок забезпечення безпеки.

 
15.2. Робота по забезпеченню безпеки при проведенні всеукраїнських змагань та інших заходів при проведенні всеукраїнських змагань координується уповноваженою посадовою особою Головної суддівської колегії.

 

 
ГЛАВА 7. ДОГОВІР ДЛЯ СПОРТСМЕНА,ЩО ОТРИМАВ СТАТУС ЧЛЕНА ЗБІРНОЇ КОМАНДИ  НА МІЖНАРОДНОМУ ЗМАГАННІ.Стаття 16. Загальні положення про Договір

16.1. Договір є двостороннім про встановлення відносин між спортсменом, що отримав статус члена збірної команди України на міжнародному змаганні (далі для стислості - Спортсмен) і ФСБУ, визначальним у відповідності з чинним законодавством відносини суб'єктів Договору на період проведення міжнародних змагань.

16.2. Договір повинен укладатися лише у відповідності до типової форми, затвердженої ФСБУ.

16.3. Дія Договору закінчується в кінці поточного календарного року.

16.4. Договір є єдино можливою формою угоди між спортсменом і ФСБУ, починаючи з моменту затвердження даного Договору. Всі інші форми і види договорів вважаються недійсними.

16.5. Договір містить вичерпні положення всіх взаємних домовленостей між спортсменом і ФСБУ. Розголошення конфіденційних додатків до Договору не допускається. Коригування або зміна будь-яких розділів, статей, положень Договору не дозволяється.

16.6. Договір є повним порозумінням між сторонами. Усні домовленості не мають сили. Всі зміни в Договорі після його підписання категорично забороняються.


ГЛАВА 8. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА І ОРГАНІЗАТОРА
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЗМАГАННЯ.

 

17. Права учасника

 
Учасник всеукраїнських змагань має право:

17.1. запитувати інформацію про змагання;

17.2. знати всю інформацію, пов'язану з регламентом проведення змагань;

17.3. через представника команди звертатися до Організатора, в Головну суддівську колегію за роз'ясненнями, які належать до порядку проведення змагань (у разі, якщо представника немає, має право звертатися особисто);

17.4. на отримання перерви між зустрічами (не менше 15 хвилин) для відпочинку і особистих потреб.

17.5. перед початком зустрічі випробувати більярдний стіл протягом 5 хвилин;

17.6. під час зустрічі:

17.6.1. використовувати все наявне на змаганнях обладнання та інвентар (Машинки, довгий кий, крейда, серветки тощо)

17.6.2. контролювати ведення поточного рахунку та оформлення результатів зустрічі.

17.6.3. звертатися до судді у столу за роз'ясненням правил гри, а також інформації про поточний рахунок;

17.6.4. звертатися за роз'ясненнями до головного судді, якщо не задоволений роз'ясненнями судді у столу (в особистих змаганнях - особисто, в командних змаганнях через представника або капітана команди);

17.6.5. до нанесення чергового удару заявити протест судді у столу, у разі якщо, на його думку, той не зафіксував порушення Правил гри;

17.6.6. у відсутності судді у столу до нанесення чергового удару заявити протест (Особисто, а в командних змаганнях - через представника або капітана команди) у Головну суддівську колегію, у випадку якщо суперник, на його думку, порушив Правила гри.Стаття 18. Обов'язки учасника


Учасник всеукраїнських змагань зобов'язаний:

18.1. знати і неухильно дотримувати Правила гри в більярд, Правила змагань з більярдного спорту, Положення про змагання і дійсний Регламент;

18.2. провести всі передбачені розкладом ігор зустрічі;

18.3. вести гру в повну силу, не допускаючи навмисного програшу окремих очок, партії або зустрічей;

18.4. перебувати на ігровому майданчику протягом всієї зустрічі, за винятком часу, дозволеного для перерви;

18.5. дякувати рукостисканням перед початком зустрічі і після закінчення зустрічі суперника і суддів, які проводили зустріч;

18.6. бути в складі команди на шикування перед початком зустрічі і після її закінчення, якщо таке проводиться;

18.7. дотримуватися вимог безпеки під час участі в спортивних заходах, навчально-тренувальних заходів та під час перебування на спортивних спорудах;

18.8. дотримуватися вимог носіння спортивної форми одягу;

18.9. дбайливо ставитися до майна спортивної споруди (клубу), спортивного обладнання;

18.10. негайно повідомляти Організатору всеукраїнських змагань про виникненні ситуації, що представляє загрозу життю і здоров'ю людей, збереження майна спортивні споруди (клубу);

18.11. дотримуватися санітарно-гігієнічні та епідеміологічні вимоги;

18.12. при необхідності і на вимогу Організатора пройти медичний огляд, додержуватися медичних рекомендацій;

18.13. не пізніше, ніж за 30 хвилин до початку зустрічі з’явитися в місці проведення змагань;

18.14. дотримуватися етичних норм в області більярдного спорту і спорту в цілому;

18.15. поводитися на більярдної майданчику і поза його межами відповідно до високих вимог чесності, моралі, справедливої гри і спортивних відносин , утримуватися від нанесення шкоди ФСБУ і більярдному спорту в цілому;

18.16. неухильно виконувати рішення Головної суддівської колегії,Апеляційної колегії, Дисциплінарних комісій ФСБУ, МКП (Міжнародний комітет з Піраміди),ЄФЛБ (Європейська федерація лузного більярду),ЄКП (Європейський комітет з Піраміди), IBSF (Міднародна федерація Снукеру) виданих і оформлених в установленому порядку;

18.17. давати інтерв'ю представникам засобів масової інформації в встановленому Регламентом порядку;

18.18. не компрометувати статус спортсмена в цілому, при спілкуванні з вболівальниками або в їх присутності (не зловживати спиртними напоями, не палити, не лихословити, не хуліганити і т.п.), у місцях масового скупчення людей, на спортивних змаганнях і заходах;

18.19. у разі захворювання або нещасного випадку негайно попереджати особисто або через регіональний осередок ФСБУ Організатора всеукраїнських змагань;

18.19. виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством країни проведення, локальними нормативними актами МКП,ЄПБФ,ЄКП, ФСБУ;

18.20. за допущені порушення і провини нести матеріальну,дисциплінарну і моральну відповідальність відповідно до чинного законодавством країни проведення, Правил гри в більярд і локальними нормативними актами МКП,ЄПБФ,ЄКП, ФСБУ.

 
Стаття 19. Заборони для учасника


Учаснику всеукраїнйських змагань, забороняється:

19.1. вступати в суперечки з суддями та суперниками;

19.2. навмисно пошкоджувати більярдне обладнання, спортивне і особисте майно;

19.3. наносити удари (чим-небудь) по обладнанню (столу, сукна, кулі, кию, огорожі), спортивному та особистому майну;

19.4. діяти нешанобливо (висловленнями або жестами, гучними вигуками або коментарями до гри, киданням кия, кулі тощо) по відношенню до глядачів, суперника, офіційним особам;

19.5. навмисно заважати (будь-якими своїми діями) проведення інших зустрічей;

19.6. навмисно затягувати гру;

19.7. брати в руки більярдні кулі, у разі, коли зустріч судить суддя у столу;

19.8. вчиняти дії, які можуть бути кваліфіковані як дискримінаційні (тобто порушують права, свободи і законні інтереси людини і громадянина в залежності від його статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань або яким-небудь соціальним групам) або націоналістичні по відношенню до інших гравців, членів їх сімей, а також до вболівальників і глядачів спортивних змагань;

19.9. брати участь в іграх і парі як організованих, так і нелегальних, метою участі в яких є отримання виграшу від угаданного результату спортивного змагання, в якому бере участь гравець, або в якому бере участь команда гравця

19.10. отримувати самому або через своїх родичів і довірених осіб  грошові винагороди ,або майнові вигоди від будь-яких громадян, або організацій за досягнення результату у зустрічах неспортивним методом ,або спробу іншим чином вплинути на результат якого-небудь спортивного змагання або серії зустрічей, негайно повідомляючи про подібні факти Організатору всеукраїнських змагань;

19.11. вживати під час проведення змагань, у тому числі і під час 10-ти хвилинної перерви, тютюнові вироби, в змаганнях серед чоловіків та жінок при нехтуванні данною забороною спортсмену зараховується автоматична поразка в партії; в змаганнях серед юніорів, юнаків та дівчат – негайна дискваліфікація спортсмена зі змагання.

19.12. приймати без попереднього письмового дозволу лікуючого лікаря будь-які наркотичні, анаболічні, сильнодіючі або стимулюючі медичні препарати та харчові добавки.

Стаття 20. Права та обов'язки Організатора

20.1 Організатором всеукраїнського змагання (далі для стислості - Організатором) є ФСБУ спільно з регіональним осередком, на території якого проводиться змагання і відповідає за якісне його проведення і відповідність нормам чинного законодавства, Правил змагань, Правил більярдної гри , Положення про змагання і цього Регламенту.

20.2. У складі Організатора можуть бути й інші громадські і державні організації, органи державної влади та управління, які беруть активну участь у розвитку більярдного спорту.

 

20.3. Організатор має право:

20.3.1. застосовувати нормативні ініціативи, що не суперечать чинному законодавству, Правилам більярдної гри , Положення про змагання, цьому Регламенту;

20.3.2. приймати рішення щодо допуску спортсменів до участі у всеукраїнських змаганнях;

20.3.3. встановлювати порядок проведення всеукраїнських змагань у цілому і кожного з етапів;

20.3.4. призначати Головну суддівську колегію на кожне всеукраїнське змагання;

20.3.5. призначати Голови Апеляційної колегії на кожне всеукраїнське змагання;


20.4. Організатор зобов'язаний:

20.4.1. повністю підпорядковувати свою роботу виконанню намічених цілей і завдань всеукраїнського змагання;

20.4.2. забезпечити повне виконання вимог чинного законодавства, Правил змагань, Правил більярдної гри , Положення про змагання, цього Регламенту;

20.4.3. організувати чітку і безперебійну роботу всіх служб та структурних підрозділів всеукраїнського змагання;

20.4.4. забезпечувати умови для проведення змагань;ГЛАВА 9. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ


Стаття 21. Загальні положення умов проведення всеукраїнських змагань

 
21.1. Всі всеукраїнські змагання проводяться за Правилами більярдної гри  і відповідно до цього Регламенту.

21.2. Всі спортсмени, тренери, керівники та інші посадові особи регіональних осередків ФСБУ, судді, задіяні у всеукраїнських змаганнях, зобов'язані знати і виконувати Правила більярдної гри , норми цього Регламенту.

 
Стаття 22. Офіційна мова всеукраїнських змагань


22.1. Офіційною мовою всеукраїнських змагань  є українська  мова.

22.2. Регіональні осередки ФСБУ у листуванні з ФСБУ , оформленні документів, при участі в будь-яких заходах, які безпосередньо пов'язані з всеукраїнськими змаганнями, і в інших випадках, передбачених цим Регламентом, зобов'язані використовувати українську мову.

 
Стаття 23. Інші обмеження та умови

 
23.1. У ході сезону (одного календарного року) гравець не має права одночасно виступати за два і більше регіональних осередка.

23.2. Спортсмен може оформити перехід з одного регіонального осередку в інший регіональний осередок ФСБУ  в період з 15 по 30 грудня.

23.3. Час безпосередньої участі у зустрічах для кожного спортсмена, як правило, не повинно перевищувати 8 годин за один день.

 
Стаття 24. Допінг-контроль

На всіх спортсменів, тренерів, керівників та інших посадових осіб ФСБУ і регіональних осередків поширюється дія міжнародних норм і правил з проведення допінг-контролю. Учасники можуть бути піддані антидопінговому і анаболическому контролю протягом усього періоду всеукраїнського змагання (Положення Громадської організації «Федерація спортивного більярду України» Про Заходи дисциплінарного впливу, щодо порушення антидопінгових правил та органи, що виконують дисциплінарні функції.). 


Стаття 25. Спортивне обладнання

 
25.1. Під час проведення всеукраїнських змагань використовується обладнання, схвалене і сертифіковане ФСБУ.

25.2. Схвалення і сертифікація обладнання проводиться технічною комісією ФСБУ.

25.3. Сертифікат, виданий ФСБУ, може бути відкликаний у будь-який час, якщо буде виявлено, що його подальша дія негативно відбивається на більярдному спорті.

25.6. У Положенні про всеукраїнське змагання повинні бути перераховані тип, виробник більярдних столів, тип і виробник більярдних куль, та іншого обладнання, яке передбачається використовувати на всеукраїнському змаганні.

 
Стаття 26. Форма одягу учасників


26.1. Форма одягу учасників всеукраїнських змагань, як правило, повинна складатися з однотонної сорочки, темних костюмних штанів, однотонної жилетки, краватки-метелика (для чоловіків), темних туфель.

26.2. Форма одягу учасника повинна бути чистою, мати охайний вигляд.

26.3. Сорочка (футболка-поло) повинна постійно залишатися заправленою у штани, приховувати живіт, поперек і нижню білизну спортсмена.

 

Стаття 27. Форма одягу суддів

 
27.1. Судді, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях, повинні бути одягнені одноманітно.

27.2. Форма одягу суддів повинна бути чистою, мати охайний вигляд.

27.3. Форма одягу суддів повинна бути, як правило, темного кольору і передбачати піджак, брюки, сорочку і краватку-метелика (краватка).

27.4. Суддя біля стол протягом усієї зустрічі зобов'язаний перебувати у білих рукавичках, з бавовняної тканини.


Стаття 28. Використання державних прапорів


28.1. У приміщенні, де проводиться зустріч (зустрічі) всеукраїнських змагань, на самому видному місці повинні бути вивішені Державний Прапор України, прапори регіонів-учасниць всеукраїнських змагань.

28.2. Правила використання Державного Прапора України, державних прапорів регіонів-учасниць всеукраїнських змагань повинні відповідати чинному законодавству.

 

Стаття 29. Виконання Державного гімну

 
29.1. Перед початком і після закінчення всеукраїнських змагань (під час урочистих церемоній відкриття та нагородження) виповнюється перший куплет і приспів Державного гімну України.

29.2. Учасники, тренери, керівники та інші посадові особи регіональних осередків, судді, та посадові особи ФСБУ під час звучання Державного гімну повинні залишатися на своїх місцях, стоячи обличчям до Державного Прапору України, без головних уборів, дотримуючись загальноприйняті норми поведінки та поваги до символів держави.

 
Стаття 30. Умови згадки всеукраїнського змагання

 
30.1. Будь-яке звукове, відео та візуальне згадування всеукраїнського  змагання повинно супроводжуватися відповідно звуковим, відео і візуальним згадуванням точного найменування всеукраїнського змагання, затвердженого ФСБУ,в тому числі, що містить найменування генерального партнера ФСБУ в проведенні всеукраїнського змагання.

30.2. Звукова згадка точного найменування всеукраїнського змагання повинна проводитися не рідше, ніж п'ять разів на день у перервах між зустрічами.

 
Стаття 31. Урочисті церемонії відкриття і закриття змагання


31.1. Перед початком всеукраїнського змагання та після його закінчення допускається проведення різних шоу, пов'язаних з поданням команд або урочистими заходами, які обов'язково повинні бути попередньо узгоджені з ФСБУ, учасниками, суддями, фахівцями, відповідальними за проведення телевізійних та інтернет трансляцій.

31.2. Незалежно від змісту і тривалості даних заходів, змагання повинні починатися суворо в призначений час.


Стаття 32. Звукове і світлове оформлення

 
 32.1. Під час зустрічей всеукраїнських змагань може звучати тиха фонова інструментальна музика (не спів).

32.2. Суддя-інформатор має право подавати оголошення за допомогою звукопідсилюючої апаратури.

32.3. Забороняється використання під час змагань свистків, звукопідсилюючої пристроїв (за винятком того, що використовує суддя-інформатор).

32.4. Світлове висвітлення ігрового поля має відповідати технічним нормам, встановленим ФСБУ.

32.5. Задній план, як правило, повинен бути темним, що виключає яскраві джерела світла, в тому числі сонячного, що проходить через не зашторені вікна і інші отвори.

32.6. Підлога не повинна бути світлою або яскравоблискучою. Вона повинна мати дерев'яне або килимове покриття, що поглинає світло.

32.7. Під час ігор забороняється ведення фотозйомки фотоапаратами зі спалахом.Стаття 33. Реклама

 
 33.1. Рекламна діяльність на всеукраїських змаганнях організується в відповідно до вимог чинного законодавства.

33.2. Ігровий майданчик може відгороджуватися рекламними щитами. Написи на них не можуть наноситися флуоресцентними і люмінесцентними фарбами

33.3. Рекламні щити не повинні перебувати ближче 3-х метрів від ігрового столу.

33.4. Реклама на бортах більярдного столу може містити найменування торгової марки, логотип або ім'я виробника загальною площею не більше 700 кв.см.

 

33.5. Реклама на одязі гравців повинна бути обмежена:

33.5.1. не більше ніж чотирма рекламними оголошеннями у вигляді торгової марки, символу, логотипу, чітко відокремленими між собою і займають площу 400 кв. см. - спереду на верхній правій стороні жилетки (на грудях).

33.5.2. не більше ніж двома рекламними оголошеннями у вигляді торгової марки,символу, логотипу, чітко відокремлених між собою і займають площу до 750 кв. см. - у верхній частині жилетки (на спині).

33.5.3. не більше ніж двома рекламними оголошеннями у вигляді торгової марки,символу, логотипу, чітко відокремлених між собою і займають площу до 60 кв. см. - На лівому рукаві сорочки.

33.5.4. На лівій стороні (на грудях) жилетки може розташовуватися тільки шеврон з логотипом регіонального осередку чи гербом регіону, який представляє учасник
змагання.

33.5.5. Реклама на одязі суддів може займати площу не більше 200 кв. см.


ГЛАВА 10. СТРУКТУРА І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬСтаття 34. Загальні положення проведення всеукраїнських змагань


34.1. Всеукраїнські змагання проводяться відповідно до Положення про змагання з більярдного спорту, затвердженим Міністерством молоді та спорту України.

34.2. Всеукраїнські змагання проводяться за наступним більярдним іграм: Піраміда. Пул. Снукер.

34.3. Всеукраїнські змагання проводяться серед різних груп спортсменів. Ці групи можуть включати: юнаків, дівчат, чоловіків, жінок, ветеранів (чоловіків і жінок) старших 60 років.

34.4. Всеукраїнські змагання включають: чемпіонати України серед чоловіків і жінок, чемпіонати України серед юнаків, юніорів та дівчат, командні кубки України серед чоловіків, жінок, юнаків, юніорів, дівчат, етапи та фінали Кубків України серед чоловіків, жінок та юнаків, юніорів та дівчат, інші всеукраїнські змагання.

34.6. Всеукраїнські змагання проводяться у строки, визначені Календарем всеукраїнських змагань поточного року.

34.7. Календар всеукраїнських змагань публікується на офіційному сайті ФСБУ.

 

Стаття 35. Порядок проведення всеукраїнських змагань

35.1. Всеукраїнські змагання проводяться, як правило, у два етапи. Перший етап - попередні ігри. Другий етап - фінальна частина.

35.6. Кількість учасників всеукраїнських змагань обмежується встановленими квотами.

35.7. Квоти для регіональних осередків на участь спортсменів під всеукраїнських змаганнях призначаються Виконкомом ФСБУ.

35.9. Для участі у всеукраїнському змаганні регіональні осередки подають відповідні заявки встановленого зразка. Заявки надсилаються на адресу ФСБУ і Організатора не пізніше, ніж за 10 діб до дня початку змагань.

 
Стаття 36. Рейтинг спортсменів

36.1. У ФСБУ ведеться рейтинг спортсменів (далі для стислості - рейтинг), які беруть участь в офіційних всеукраїнських змаганнях.

36.2. Рейтинг відображає динаміку зміни спортивних досягнень кожного з учасників всеукраїнських змагань і грунтується виключно на результатах, показаних спортсменом на змаганнях.

36.3. Рейтинг відображається у рейтинг-листі, який представляє собою список спортсменів, розставлених в порядку убування, в залежності від кількості набраних очок на рейтингових змаганнях. Рейтинг-лист ведеться окремо для чоловіків, жінок, юніорів, юнаків та дівчат.

36.4. Рішення про приналежність даного змагання до рейтингового приймає Виконком ФСБУ. 

36.5. У випадку рівності рейтингових очок у 2-х або більше спортсменів , перевага віддається спортсменові, який брав участь в більшій кількості рейтингових змаганнях, якщо і цей показник однаковий, то місця діляться між спортсменами.

36.6. У разі відсутності на рейтинговому змаганні спортсмена, який займає місце за рейтинг-листу у групі, яка згідно з Положенням про змагання допускається понад квоту, то його місце ніхто не займає.

36.7. Якщо спортсмен, занесений у рейтинг-лист не брав участь ні в одному рейтинговому змаганні, протягом одного календарного року, то Рішенням Виконкому він може бути виключений з рейтинг-листа, в цьому випадку його очки анулюються, місця за рейтинг-листу перерозподіляються. Якщо надалі спортсмен відновлює свою участь у рейтингових змаганнях, то раніше набрані очки не враховуються.

36.8. Рейтинг-лист має дворічний цикл формування. Дворічні показники спортсменів у рейтинг-листі мають офіційний статус при реєстрації спортсменів на перше рейтингове змагання і до його закінчення.

36.9. Після закінчення і підбиття підсумків першого рейтингового змагання, наступного за 2-х річним циклом рейтинг-листа, проводиться наступна процедура:

а) всі рейтингові очки, набрані спортсменами за перший рік  дворічного циклу, виключаються з рейтинг-листа, також виключається кількість рейтингових змагань, проведених спортсменом за перший рік.

б) всі рейтингові очки, набрані спортсменами за другий рік дворічного циклу, а також кількість зіграних рейтингових змагань, зберігаються і до них додаються очки, набрані на рейтинговому змаганні, починаючи з першого, а також зігране рейтингове змагання.

в) на основі нової кількості очок у спортсменів, здійснюється перерозподіл рейтингових місць у новому рейтинг-листі.

 
Стаття 37. Збірна команда України на міжнародні змагання

 
37.1. Для участі в офіційних міжнародних змаганнях формуються збірні команди України.

37.2. Члени збірних команд відбираються з числа спортсменів, які включені в єдиний список збірних команд України, затверджених Міністерством молоді та спорту України; спортсмени які пройшли відбір (перемогли на відбіркових змаганнях); Чемпіони України та призери Чемпіонатів України.

37.3. Список кандидатів до збірних команд України сезону готує Виконком ФСБУ на основі аналізу результатів, показаних спортсменами в спортивному сезоні.

37.4. Кожен зі спортсменів-членів збірних команд України зобов'язаний мати договір з ФСБУ, предметом якого є співробітництво сторін з підготовки та виступу члена збірної команди України на міжнародних змаганнях з більярдного спорту у складі збірної команди України відповідно до положень  Закону України «Про фізичну культуру і спорт» . Кількісний склад збірних команд України на офіційні міжнародні змагання визначається відповідно до встановлених квот, запропонованими міжнародними спортивними федераціями.  

37.5. Список збірних команд України на конкретне міжнародне змагання формується на основі показників їх спортивної та фізичної готовності до участі в змаганнях.

37.6. Стан спортивної готовності кандидатів може визначатися шляхом проведення відбіркових змагань, або методом аналізу результатів, показаних кандидатами на навчально-тренувальних зборах та інших значущих всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

37.7. Порядок організації відбіркових турнірів, а також час і місце їх проведення, призначаються, виходячи з плану проведених спортивних заходів та календаря змагань ФСБУ.

37.8. За поданням тренерської ради ФСБУ Виконком Федерації залишає за собою право включати до складу кандидатів до збірних команд України на міжнародні змагання додаткових учасників.

37.9. Остаточний список збірних команд України на міжнародні змагання затверджується Виконкомом ФСБУ за поданням тренерської ради ФСБУ.

 


ГЛАВА 11. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВИЛА

 
38.1. Дисциплінарні правила всеукраїнських змагань (далі для стислості - дисциплінарні правила) розроблені на основі чинного законодавства в галузі фізичної культури і спорту, Статуту ФСБУ, і відповідно з дисциплінарними правилами міжнародних змагань.

 
38.2. Основою Дисциплінарних правил є дисциплінарна практика Всесвітньої конфедерації більярдного спорту, Всесвітньої асоціації пулу, Міжнародної федерації більярду та снукера, Міжнародної конфедерації піраміди. 

38.3. Дисциплінарні правила регулюють дисциплінарну сферу всеукраїнських змагань.

39.  Дисциплінарні правила ФСБУ викладено в окремому документі: "Положення Громадської організації «Федерація спортивного більярду України»Про дисциплінарні правила та органи, що виконують дисциплінарні функції".

 

Словарь - Открыть словарную статью